Alternatieve Energie

Voordelen en nadelen van alternatieve energie

Alternatieve energie, of alternatieve energie, wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen zoals de zon (zonne-energie) of wind (windenergie). De term 'alternatieve energie' omvat alle soorten energie die zowel voor huishoudelijke als industriële doeleinden kunnen worden gebruikt. Geschat wordt dat tegen het jaar 2020 de totale hoeveelheid alternatieve energie het huidige energieverbruik voor alle menselijke consumptie zal hebben overschreden.

Deze energiebronnen worden niet alleen gebruikt om huizen van stroom en warmte te voorzien, maar ook om elektriciteit op te wekken. In het verleden bevonden deze energiebronnen zich meestal in de aardkorst, waar grote potentiële reserves aan natuurlijke hulpbronnen te exploiteren zijn.

Het groeiende milieubewustzijn, de uitputting van niet-hernieuwbare bronnen en de kosten van conventionele energie maken het echter moeilijk voor ons om alleen op deze bronnen te vertrouwen. Het is niet alleen de uitputting van niet-hernieuwbare brandstoffen, maar ook vervuiling en het gebruik van fossiele brandstoffen, die de belangrijkste oorzaak van vervuiling op onze planeet is. Er is ook gemeld dat de wereld momenteel meer energie gebruikt om meer olie te produceren dan ze zelf gebruikt. Dit betekent dat er een groot overschot aan brandstof en energie in de economie is. Hoewel de meeste landen zijn overgestapt op het gebruik van alternatieve energiebronnen als bron van energieproductie, betekent hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en hun behoefte om de productie te verhogen, dat dit niet in elk land mogelijk is.

Alternatieve energie wordt gewonnen uit de volgende bronnen: windenergie, geothermische energie, getijdenenergie, biobrandstoffen en vloedgolven. Wind-, geothermische en getijdenenergie worden beschouwd als drie soorten hernieuwbare energie omdat ze ontstaan ​​door het natuurlijke proces van verdamping, neerslag en condensatie. Biobrandstoffen worden beschouwd als een soort hernieuwbare energie, omdat ze niet afhankelijk zijn van niet-hernieuwbare bronnen.

Biobrandstoffen kunnen worden gebruikt ter vervanging van olie, kolen en gas voor het opwekken van elektriciteit of andere vormen van energie. Waterkracht wordt beschouwd als een vorm van hernieuwbare energie omdat het gaat om het benutten van water voor het produceren van elektriciteit en het is dus een soort hernieuwbare energie waarvoor geen brandstoffen hoeven te worden verbrand.

De meest gebruikte energiebronnen zijn die bronnen die niet afhankelijk zijn van niet-hernieuwbare bronnen.

Ook interessant

Energie

Wat kan zonne-energie voor uw huis en bedrijf betekenen?Er zijn letterlijk honderden soorten energie, variërend van de chemische energie die afkomsti ...

Lees verder

Aardgas En Elektriciteit

Aardgas en elektriciteit - een alternatief voor elektriciteitMet de steeds stijgende olieprijs en de groeiende bezorgdheid over de opwarming van de a ...

Lees verder

Alternatieve Energie

Voordelen en nadelen van alternatieve energieAlternatieve energie, of alternatieve energie, wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen zoals de zon (zon ...

Lees verder