Virtuele toegangscontrole

Toegangscontrole is een beveiligingspraktijk die bepaalt wie of wat bepaalde bronnen in een informatietechnologie-omgeving kan zien of gebruiken. Het is een basisconcept in beveiliging dat de risico's voor elke organisatie of bedrijf minimaliseert. Er zijn in principe twee categorieën toegangscontrole: virtueel en fysiek.

Toegang

Virtuele toegang wordt gecontroleerd met behulp van wachtwoorden, sleutels en kaarten die kunnen worden gebruikt om de toegang tot gegevens te beveiligen. Een veelgebruikte methode voor toegangscontrole is het gebruik van meerdere gebruikersidentificatiesystemen (UIS). Dit zijn in wezen biometrische apparaten met een ingebouwde code die elke gebruiker identificeert, evenals een sleutel of wachtwoord waarmee die gebruiker toegang krijgt tot specifieke delen van een netwerk. Een fysieke vorm van toegangscontrole wordt vaak geïmplementeerd via fysieke barrières, zoals streepjescodes, sloten en glazen scheidingswanden.

Fysieke toegangscontrole bestaat uit het fysiek beperken van de toegang tot specifieke bronnen binnen een gebouw of organisatie. Dit kan worden gedaan met behulp van poorten, glazen verdelers en vergrendelde deuren. De fysieke beveiliging van een bedrijf komt meestal tot stand in de vorm van perimetersystemen en andere beveiligingsmaatregelen. Het is ook geïmplementeerd om ongeautoriseerde toegang tot bepaalde gebieden of objecten binnen de organisatie te voorkomen.

Ook interessant

Security

Beveiliging is allesComputerbeveiliging, cyberveiligheid of informatiebeveiliging is de volledige bescherming van computernetwerken en -systemen tegen ...

Lees verder

Brand

Sommige modellen sturen ook een e-mail wanneer het alarm is geactiveerd.Om uw huis tegen brand te beschermen, moet u ook een beveiligingssysteem inst ...

Lees verder

Toegang

Virtuele toegangscontroleToegangscontrole is een beveiligingspraktijk die bepaalt wie of wat bepaalde bronnen in een informatietechnologie-omgeving ka ...

Lees verder